Orzeczenictwo w sprawach mieszkaniowych

Orzecznictwo w sprawach bankowych

Dwumiesięcznik jest cennym źródłem wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa przez banki. Każdy z kolejnych numerów zawiera obszerny wybór najnowszych i najważniejszych orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących funkcjonowania Prawa bankowego i działalności bankowej, a także najciekawsze rozstrzygnięcia UOKiK i UODO z tego zakresu.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 468 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone