Orzecznictwo sądów w sprawach samorządu i administracji

Orzecznictwo w Sprawach Podatkowych

Kwartalnik poświęcony problematyce podatkowej. Każdy z kolejnych numerów zawiera obszerny wybór najnowszych i najważniejszych orzeczeń sądowych w sprawach o kluczowym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa podatkowego wraz z uzasadnieniami.

Cena prenumeraty rocznej (4 numery) - 348 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone