Orzeczenictwo w sprawach mieszkaniowych

Orzecznictwo w sprawach ochrony danych osobowych

Dwumiesięcznik jest praktycznym i systematycznym źródłem wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania zmieniających się przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Każdy z kolejnych numerów zawiera obszerny wybór najnowszych i najważniejszych orzeczeń sądowych z tego zakresu wraz z uzasadnieniami.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 468 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone