Orzecznictwo sądów w sprawach samorządu i administracji

Orzecznictwo w Sprawach Ubezpieczeń Społecznych

Kwartalnik poświęcony prawnym aspektom funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. W każdym numerze znajduje się obszerny wybór orzecznictwa z tego zakresu wraz z uzasadnianiami, a także najważniejsze rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Poszczególne rozdziały dotyczą zarówno ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, jak również - chorobowych i wypadkowych.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 468 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone