Orzecznictwo sądów w sprawach samorządu i administracji

Orzecznictwo w Sprawach Pracowniczych

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom Kodeksu pracy w jego praktycznym wymiarze. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych i najciekawszych orzeczeń sądowych z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Poszczególne rozdziały dotyczą zarówno problemów szeregowych pracowników, jak i kadry zarządzającej.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 468 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone