Orzeczenictwo w sprawach mieszkaniowych

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Pomocy Społecznej

Dwumiesięcznik poświęcony najważniejszym zagadnieniom prawnym w sprawach pomocy społecznej. W każdym numerze znajduje się obszerny wybór najnowszych i najciekawszych orzeczeń sądowych z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Poszczególne rozdziały odnoszą się m.in. do interpretacji przepisów ustaw o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych w ich praktycznym wymiarze.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 432 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone