Orzecznictwo sądów w sprawach samorządu i administracji

Orzecznictwo w Sprawach Służby Zdrowia

Kwartalnik poświęcony problematyce Służby Zdrowia. W każdym numerze znajduje się obszerny wybór orzeczeń sądowych z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in. zagadnień organizacyjnych oraz praw pacjentów.

Cena prenumeraty rocznej (4 numery) - 348 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone