Orzeczenictwo w sprawach mieszkaniowych

Orzecznictwo w sprawach mieszkaniowych

Dwumiesięcznik poświęcony najważniejszym zagadnieniom prawnym w sprawach mieszkaniowych. W każdym numerze znajduje się obszerny wybór najnowszych i najciekawszych orzeczeń z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in. ochrony praw lokatorów i członków Spółdzielni Mieszkaniowych, zagadnień organizacyjnych i własnościowych.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 468 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone