Orzeczenictwo w sprawach mieszkaniowych

Orzecznictwo w Sprawach Oświatowych

Dwumiesięcznik jest praktycznym i systematycznym źródłem wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania prawa oświatowego przez jednostki samorządowe. Każdy z kolejnych numerów zawiera obszerny wybór najnowszych i najważniejszych orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu oświaty wraz z uzasadnieniami.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 432 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone