Orzecznictwo sądów w sprawach samorządu i administracji

Orzecznictwo sądów w sprawach samorządu i administracji

Miesięcznik jest praktycznym i systematycznym źródłem wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Każdy z kolejnych numerów zawiera obszerny wybór najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych z tego zakresu wraz z uzasadnieniami.

Cena prenumeraty rocznej (12 numerów) - 564 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone