Orzeczenictwo w sprawach mieszkaniowych

Orzecznictwo w Sprawach Powiatowych Urzędów Pracy

Dwumiesięcznik jest praktycznym i systematycznym źródłem wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy. Każdy z kolejnych numerów zawiera obszerny wybór najnowszych i najważniejszych orzeczeń sądowych w sprawach związanych z funkcjonowaniem Powiatowych Urzędów Pracy wraz z uzasadnieniami.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 468 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone